Läs mer om varför de här företagen sponsrar stipendiet