Hitta en kvinnlig hantverkare

På Facebook finns  Hantverkargruppen för Kvinnor
https://www.facebook.com/groups/hantverkargruppenforkvinnor/

Sidan skapades för kvinnor som är eller vill bli hantverkare, och för de som vill komma i kontakt med kvinnliga hantverkare. Här hoppas vi att kvinnor kan diskutera, utbyta erfarenheter och nätverka – allt för att hjälpa varandra framåt!

Genom facebooksidan så går det att komma i kontakt med hantverkare som är kvinnor du behöver inte vara hantverkare själv för att gå med i gruppen. På sidan så finns även ett dokument med kontaktuppgifter till olika hantverkare.
Den listan hittar ni här på denna länk eller gå in på sidan och leta efter fliken files.

 

Rättviseförmedlingen har också samlat ihop listor till hantverkare under de åren som vi har gjort Isabellestipendiet.
Hitta deras listotek här:
https://listoteket.rattviseformedlingen.se/lista/hantverkare-har-ar-en-lista-pa-snickare-malare-och-annat-handigt-folk/

Det finns också ett forum för Kvinnor som är målare på Facebook.

Byggare Berit är en annan grupp för Kvinnor i Byggsektorn som också finns på Facebook:
Byggare Berit är ett nätverk med syfte att stärka kvinnliga insatser i branschen genom erfarenhetsutbyte och ett aktivt nätverkande. Med branschen menar vi det som har med byggande, fastigheter och service att göra.

Nätverket Kvinnliga Målare finns också på Facebook i en stängd grupp där syftet är att underlätta för kvinnliga målare att utbyta erfarenheter kring exempelvis vad det innebär att arbeta på en mansdominerad arbetsplats. Erfarenhetsutbyten möjliggör bland annat för kvinnliga målare att se att de inte är ensamma med sina erfarenheter, vilket kan kännas stärkande.