Vinnare 2019 – Sonja Larsson, Stephanie Olsson, Frida Turegård och Fanny Wikerud

I år har vi haft möjlighet att lyfta tre olika vinnare av Isabellestipendiet som representerar olika delar av förändrings- och jämställdhetsarbetet inom byggbranschen. Vi har perspektivet från arbetsgivarnas sida, från byggolvet och från egenföretagarens synvinkel.

 


Sonja Larsson – HR strateg på Erik Larsson Bygg AB
Motivering:
Med stort hjärta och mod tar hon sig an frågan kring machokultur, både internt och externt inom hela byggbranschen. Hon står upp för de som inte vågar och tar diskussionerna när andra ledare backar. För sitt otroliga driv med att motverka machokulturen ur ett chefsperspektiv tilldelas Sonja Larsson 2019 års Isabellstipendium.

Sagt om Sonja:
”Hon var drivkraften till att vi genomförde en öppen föreläsning om machokultur under våren där hon bland annat bjöd in elever och lärare från Byggprogrammet, våra konkurrenter och andra företag inom samhällsbyggnad. Hon drev igenom en heldagskonferens för samtliga ledare och skyddsombud hos oss där vi pratade om machokultur, hur vi har det och hur vi skulle vilja ha. Den dagen mynnade ut i, förutom välinsatta ledare och skyddsombud, initiativet Byggkurage (en uppsättning regler som gäller på samtliga våra arbetsplatser om hur vi ska vara mot varandra, som om en följer minskar effekterna av en machokultur) samt att vi numera bär tröjor med trycket OMTANKE/TÄNK OM. Hon såg till att vi stoppade samtliga arbetsplatser för att under en heldag bland annat prata om machokultur. Under våren har hon även varit ute och föreläst på skolor, företag och idrottsföreningar omkring om machokultur. Hon har ett nära samarbete med lärarna på Bygg- och anläggningsprogrammet på Tranemo Gymnasium och är med och stöttar eleverna till att bli mer förbereda inför sin praktik med hopp om att de kan stå emot jargongen, eller i alla fall kunna identifiera den. Det vanliga en hör när en pratar om machokultur är ”alla tycker ju det är roligt” men vi tror att det finns ett stort mörkertal. Därför såg Sonja till att vi utvecklade en egen app där våra medarbetare anonymt kan rapportera in problematik likt dessa.”

Läs mer om initiativet Byggkurage som är öppet för alla företag inom bygg.

Frida Turegård och Fanny Wikerud, målare Färgstarkt Skövde

Motivering:
Denna färgstarka målarduo vill inspirera andra till att följa sina drömmar och genom sitt Instagramkonto visar de upp en annan sida av byggbranschen. De bryter normer genom att våga satsa på sig själva och publicera sådant som inte förväntas av kvinnor, hantverkare eller egenföretagare. Därför är Frida Turegård och Fanny Wikerud två förebilder inom branschen och mer än värda att få 2019 års Isabellestipendium.

 

 

Frida och Fannys företag – Färgstark Skövde startades 2019
Instagram @fargstarkskovde

 

Stephanie Olsson, Snickare

Motivering:
Hon inspirerar andra genom att kämpa för alla kvinnors rätt i branschen och lägger otaliga timmar på att göra verkligheten bättre ute på byggena. 2019 års Isabellestipendium går till snickaren Stephanie Olsson för att hon tar fighten för sina medsystrar och banar väg för nästkommande generations byggarbetare.

Med ett otroligt driv är hon lagbas, förtroendevald MB ledamot, sitter i styrgruppen för Näta, hon har dessutom startat ett kvinnligt nätverk för Yrkesarbetande kvinnor inom Veidekke som hon jobbar för.

 

 

Isabellestipendiet 2019:
Stipendiat: Sonja Larsson, Stephanie Olsson, Fanny Wikerud och Frida Turegård
Jury: Maria Soxbo, Pirre Starrin, Mackan NylénStefan Nilsson, Björn Christiernsson, Peter Rung, Therese Marteleur, Sandra Mobaraki och Isabelle McAllister.
Sponsorer: Bo&Bygg, Peab, Beckers, MVB AB och Svensk Byggtjänst.
Partner: Svensk Byggtjänst
Projektledare: Petra Sörme, Linn Blomqvist
Artwork: Åsa Hammarström

Högupplösta pressbilder på stipendiaterna hittar du här